шинэ_баннер

бүтээгдэхүүн

Нэг фазын эрчим хүчний тоолуур

 • DEM1A002 Нэг фазын эрчим хүчний тоолуур

  DEM1A002 Нэг фазын эрчим хүчний тоолуур

  DEM1A цувралын дижитал цахилгаан тоолуур нь хамгийн их ачаалалтай 100А хувьсах гүйдлийн хэлхээнд шууд холбогдож ажилладаг.Энэхүү тоолуур нь SGS UK-ээс MID B&D гэрчилгээтэй бөгөөд нарийвчлал, чанарыг хоёуланг нь нотолж байна.Энэхүү гэрчилгээ нь энэ загварыг ямар ч дэд тооцооны хэрэглээнд ашиглах боломжийг олгодог

 • DEM1A001 Нэг фазын цахилгаан тоолуур

  DEM1A цувралын дижитал цахилгаан тоолуур нь хамгийн их ачаалалтай 100А хувьсах гүйдлийн хэлхээнд шууд холбогдож ажилладаг.Энэхүү тоолуур нь SGS UK-ээс MID B&D гэрчилгээтэй бөгөөд нарийвчлал, чанарыг хоёуланг нь нотолж байна.Энэхүү гэрчилгээ нь энэ загварыг ямар ч дэд тооцооны хэрэглээнд ашиглах боломжийг олгодог
 • DEM1A102 Нэг фазын цахилгаан тоолуур

  DEM1A цувралын дижитал цахилгаан тоолуур нь хамгийн их ачаалалтай 100А хувьсах гүйдлийн хэлхээнд шууд холбогдож ажилладаг.Энэхүү тоолуур нь SGS UK-ээс MID B&D гэрчилгээтэй бөгөөд нарийвчлал, чанарыг хоёуланг нь нотолж байна.Энэхүү гэрчилгээ нь энэ загварыг ямар ч дэд тооцооны хэрэглээнд ашиглах боломжийг олгодог
 • DDS353 цуврал нэг фазын цахилгаан тоолуур

  DDS353 цуврал нэг фазын цахилгаан тоолуур

  DDS353 цуврал дижитал цахилгаан тоолуур нь хамгийн их ачаалалтай 50А хувьсах гүйдлийн хэлхээнд шууд холбогддог.Энэхүү тоолуур нь SGS UK-ээс MID B&D гэрчилгээтэй бөгөөд нарийвчлал, чанарыг хоёуланг нь нотолж байна.Энэхүү гэрчилгээ нь энэ загварыг ямар ч дэд тооцооны програмуудад ашиглах боломжийг олгодог.